JAVNA NAROČILA:

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Datum objave: 21.7.2022

JN005093/2022-W01 – REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DOMA STAREJŠIH RAKIČAN V ČRENŠOVCIH (PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________

JN000744/2022-B01 – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVEDBA DEL PRENOVE MATIČNE ENOTE DOMA STAREJŠIH RAKIČAN (PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI)

Razpisna dokumentacija je na voljo na spodnji povezavi;

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Dopolnitve št. 1.

Dopolnitve št. 2

Dopolnitve št. 3

 

Projekt sofinancirata RS in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru  Operativnega  programa  za izvajanje evropske  kohezijske  politike  v  obdobju  2014-2020,  prednostne  osi  15- »REACT EU – ESRR«,  prednostno področje »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV:

Imenovanje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

DOSTOPNOST