KONTAKT

Vodja storitve:

Leon Zelko, univ.dipl.soc.del

Mobilni telefon: 041 915-553, e-pošta: leon.zelko@dsrakican.si

Koordinatorica:

Metka Erjavec

Mobilni telefon: 051 288 378, e-pošta metka.erjavec@dsrakican.si

Prošnjo za uveljavljanje pravice vloži upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik. Izvajanje in prekinitev izvajanja storitve se uredi z Dogovorom o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve. Izvajalec sporazumno z upravičencem izdela osebni načrt pomoči.

Dom starejših Rakičan izvaja storitev Pomoč družini na domu v naslednjih občinah:

 

Pravna podlaga:

 

Kontakt

Vodja storitve

Leon Zelko, univ.dipl.soc.del

Mobilni: 041 915 553
E-mail: leon.zelko@dsrakican.si