Upravičenci do institucionalnega varstva starejših, ki ga izvaja Dom starejših Rakičan, so osebe, starejše od 65. let:

  1. Osebe, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne osebne pomoči,
  2. Osebe z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo večji obseg neposredne osebne pomoči,
  3. Osebe z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč, in sicer: a) za osebe, ki potrebujejo neposredno osebno pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb; b) za najtežje prizadete osebe,
  4. Osebe z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor.

Pri sprejemu se upošteva:

Za sprejem v Dom starejših je potrebno predložiti:

Prošnja za sprejem se lahko odda:

Na podlagi 11. člena Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur. l. RS, št. 38/2004, 23/2006, 42/2007) prošnje za sprejem obravnava Komisija za sprejem, premestitev in odpust.

Postopek sprejema vodi socialna služba, ki vam nudi vse potrebne informacije o samem postopku in možnosti namestitve v Dom starejših Rakičan.

Z uporabnikom storitve sklene Dom starejših Rakičan Dogovor o trajanju, vrsti, obsegu in načinu zagotavljanja institucionalnega varstva ter o plačilu oziroma doplačilu oskrbnih stroškov.

Na podlagi 22. člena Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur. l. RS, št. 38/2004, 23/2006, 42/2007) je uporabnik ob sprejemu dolžan:

Vse potrebne obrazce za oddajo popolne prošnje najdete na spodnjih povezavah:

1. Prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo

Dodatek k prošnji

2. Zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju

3. Izjava o plačevanju oskrbnih stroškov v Domu starejših Rakičan

4. Pooblastilo

DOSTOPNOST