PONUDBA

Storitev obsega naslednje sklope opravil:

 

 

Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil.

 

Pomoč družini na domu se izvaja

 

Čas izvajanja storitve ni krajši od 30 minut, kar je tudi najkrajša obračunska enota. Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca se lahko izvaja največ do 20 ur tedensko.

 

Kontakt

Vodja storitve

Leon Zelko, univ.dipl.soc.del

Mobilni: 041 915 553
E-mail: leon.zelko@dsrakican.si

DOSTOPNOST