ZADNJA OBVESTILA IN NOVOSTI

Datum: 16.12.2020

Zadeva: Obvestilo svojcem – izvajanje obiskov v matični enoti Rakičan.

Spoštovani!

Obveščamo vas, da bomo z ponedeljkom 21.12.2020, ponovno omogočili obiske tudi v naši matični enoti v Rakičanu. Glede na epidemiološko sliko v naši Pomurski regiji, priporočamo, da se svojci za obiske odločate preudarno in se držite vseh predpisanih navodil pristojnih institucij.

Vsi obiski bodo potekali v stavbi Doma in jih potrebno predhodno najaviti vsaj en dan prej, na spodaj navedeno številko. Obisk lahko traja največ 30 minut in je omejen na 1 zdravo osebo.

Obiskovalci, se oglasijo pri glavnem vhodu v stavbo Doma, kjer jih bodo sprejeli zaposleni. Obiskovalci morajo nositi zaščitno masko, morajo si razkužiti roke, ter podati izjavo o zdravstvenem stanju, izmerila se jim bo tudi telesna temperatura in preverili drugi simptomi respiratornih obolenj. Če obiskovalci ne spoštujejo danih navodil, se jim vstop v stavbo ne dovoli! Obiskovalci, ki bodo sorodnike obiskali v sobah morajo imeti spremstvo zaposlenih od vhoda v stavbo do sobe in ob končanem obisku iz sobe do izhoda iz stavbe.

Obiske je potrebno najaviti vsaj en dan vnaprej  in sicer lahko to storite vsak delovnik od 11,00 do 13,00 ure. Obiske ob vikendih, ponedeljkih ali dela prostih dnevih, ki se nadaljujejo za vikendom, je potrebno najaviti najkasneje do petka.

Obiski bodo potekali v naslednjih terminih:

Najava obiskov (enota Rakičan): 031 666 584

Tanja Petrovič – tanja.petrovič@dsrakican.si

Nina Fekonja – nina.fekonja@dsrakican.si

Naprošamo Vas za razumevanje in strpnost pri izvajanju stikov. Zavedati se namreč moramo, da je COVID-19 prisoten v našem okolju, zato je pomembno, da se izvajajo vsi varnostni ukrepi, saj bomo le tako lahko ohranili zdravje naših stanovalcev in zaposlenih.

Ostanimo zdravi!

Direktor:

                                                                                                           Zoran Hoblaj, l.r.

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

Datum: 09.12.2020

Zadeva: obvestilo javnosti.

Sporočamo vam najnovejše podatke o stanju okužb Domu starejših Rakičan.

V naših enotah Doma v Centru za starejše Murska Sobota in enoti Elizabeta v Sv. Juriju (Rogašovci) nimamo več okužb.

Stanje v matični enoti v Rakičanu se umirja, tako se je število okuženih stanovalcev zmanjšalo od ponedeljka do danes iz 80 na 38, število okuženih zaposlenih pa je še 25.

Na podlagi tega predvidevamo popolno umiritev in normalizacijo v tednu do dveh.

O vseh nadaljnjih informacijah vas bomo sproti obveščali.

                                                                                                                Direktor:

                                                                                                           Zoran Hoblaj, l.r.

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

Datum: 07.12.2020

Zadeva: obvestilo javnosti.

Sporočamo vam najnovejše podatke o stanju okužb Domu starejših Rakičan.

Stanje v naših enotah Doma v Centru za starejše Murska Sobota in enoti Elizabeta v Sv. Juriju (Rogašovci) se je umirilo. V obeh enotah ni več okuženih, ne pri stanovalcih, ne pri zaposlenih, v enotah smo pričeli izvajati sprejeme, ter obiske svojcev (svojci si lahko navodila glede obiskov preberejo na naši spletni strani).

V matični enoti v Rakičanu imamo še vedno okužene, vendar pa je sedaj po nekaj časa trajajoči rasti, število okuženih stanovalcev pričelo padati. Trenutno stanje okuženih v matični enoti je 80 stanovalcev in 26 zaposlenih (od tega 2 zaposleni v službi PND). V naslednjih dveh dneh se bo iztekla izolacija 40 stanovalcem, kakor tudi zaposlenim, zato kmalu pričakujemo umiritev stanja tudi v matični enoti.

O vseh nadaljnjih informacijah vas bomo sproti obveščali.

                                                                                                                Direktor:

                                                                                                           Zoran Hoblaj, l.r.

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

Datum: 3.12.2020

Zadeva: Obvestilo svojcem – izvajanje obiskov v enoti Elizabeta v Sv. Juriju.

Spoštovani!

Obveščamo vas, da bomo z ponedeljkom 07.12.2020, ponovno omogočili obiske v našem Domu starejših Rakičan in sicer v enoti Elizabeta. Glede na epidemiološko sliko v naši Pomurski regiji, priporočamo, da se svojci za obiske odločate preudarno in se držite vseh predpisanih navodil pristojnih institucij.

Vsi obiski bodo potekali v stavbi Doma in jih potrebno predhodno najaviti vsaj en dan prej, na spodaj navedeno številko. Obisk lahko traja največ 30 minut in je omejen na 1 zdravo osebo.

Obiskovalci, se oglasijo pri glavnem vhodu v stavbo Doma, kjer jih bodo sprejeli zaposleni. Obiskovalci morajo nositi zaščitno masko, morajo si razkužiti roke, ter podati izjavo o zdravstvenem stanju, izmerila se jim bo tudi telesna temperatura in preverili drugi simptomi respiratornih obolenj. Če obiskovalci ne spoštujejo danih navodil, se jim vstop v stavbo ne dovoli! Obiskovalci, ki bodo sorodnike obiskali v sobah morajo imeti spremstvo zaposlenih od vhoda v stavbo do sobe in ob končanem obisku iz sobe do izhoda iz stavbe.

Obiske je potrebno najaviti vsaj en dan vnaprej  in sicer lahko to storite vsak delovnik od 11,00 do 13,00 ure. Obiske ob vikendih, ponedeljkih ali dela prostih dnevih, ki se nadaljujejo za vikendom, je potrebno najaviti najkasneje do petka.

Obiski bodo potekali v naslednjih terminih:

Najava obiskov (enota Elizabeta): 051 288 348

Andreja Bodanec – andreja.bodanec@dsrakican.si

Naprošamo Vas za razumevanje in strpnost pri izvajanju stikov. Zavedati se namreč moramo, da je COVID-19 prisoten v našem okolju, zato je pomembno, da se izvajajo vsi varnostni ukrepi, saj bomo le tako lahko ohranili zdravje naših stanovalcev in zaposlenih.

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

Datum: 25.11.2020

Zadeva: Obvestilo svojcem – izvajanje obiskov v enoti DS Rakičan, v Centru za starejše M. Sobota

Spoštovani!

Obveščamo vas, da bomo z ponedeljkom 30.11.2020, ponovno omogočili obiske v našem Domu starejših Rakičan in sicer v enoti Center za starejše Murska Sobota. Glede na epidemiološko sliko v naši Pomurski regiji in mestu Murska Sobota, priporočamo, da se svojci za obiske odločate preudarno in se držite vseh predpisanih navodil pristojnih institucij.

Vsi obiski bodo potekali v stavbi Doma in jih potrebno predhodno najaviti vsaj en dan prej, na spodaj navedeno številko. Obisk lahko traja največ 30 minut in je omejen na 1 zdravo osebo.

Obiskovalci, se oglasijo pri glavnem vhodu v stavbo Doma, kjer jih bodo sprejeli zaposleni. Obiskovalci morajo nositi zaščitno masko, morajo si razkužiti roke, ter podati izjavo o zdravstvenem stanju, izmerila se jim bo tudi telesna temperatura in preverili drugi simptomi respiratornih obolenj. Če obiskovalci ne spoštujejo danih navodil, se jim vstop v stavbo ne dovoli! Obiskovalci, ki bodo sorodnike obiskali v sobah morajo imeti spremstvo zaposlenih od vhoda v stavbo do sobe in ob končanem obisku iz sobe do izhoda iz stavbe.

Obiske je potrebno najaviti vsaj en dan vnaprej  in sicer lahko to storite vsak delovnik od 11,00 do 13,00 ure. Obiske ob vikendih, ponedeljkih ali dela prostih dnevih, ki se nadaljujejo za vikendom, je potrebno najaviti najkasneje do petka.

Obiski bodo potekali v naslednjih terminih:

Najava obiskov (enota M. Sobota): 051 288 376

Marta Ferencek – marta.ferencek@dsrakican.si

Naprošamo Vas za razumevanje in strpnost pri izvajanju stikov. Zavedati se namreč moramo, da je COVID-19 prisoten v našem okolju, zato je pomembno, da se izvajajo vsi varnostni ukrepi, saj bomo le tako lahko ohranili zdravje naših stanovalcev in zaposlenih.

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

Datum: 25.11.2020

Zadeva: obvestilo javnosti.

Sporočamo vam najnovejše podatke o stanju okužb Domu starejših Rakičan.

Stanje v naši enoti Doma v Centru za starejše Murska Sobota se je umirilo. 1 okužena stanovalka je v bolnišnici, 1 okužena zaposlena oseba pa v izolaciji v domačem okolju. V enoti je v veljavi t. i. »bela cona«, začeli smo izvajati tudi nove sprejeme v skladu s protokoli, ki so jih pripravili na Ministrstvu za zdravje.

Prav tako se umirja stanje v enoti Elizabeta v Svetem Juriju, število okuženih se je včeraj zopet zmanjšalo, tako, da imamo sedaj še 14 okuženih stanovalcev in 1 okuženo osebo pri zaposlenih. Predvidoma se bo situacija umirila do konca meseca, ter bo nato vzpostavljena tudi bela cona, začeli bomo izvajati tudi sprejeme.

V matični enoti v Rakičanu, se okužbe širijo vendar pa počasneje, po včerajšnjih novih okužbah smo se je danes skupno število okuženih stanovalcev zopet zmanjšalo in sicer zaradi izteka obdobja izolacije in umika iz rdeče cone v belo cono. Trenutno je stanje okuženih v matični enoti 58 stanovalcev in 17 zaposlenih, ter 4 zaposleni v službi PND.

V vseh enotah imamo na današnji dan skupaj 96 okuženih, od tega 73 stanovalcev in 23 zaposlenih. Izpad kadra uspevamo nadomeščati z dodatno zaposlenim lastnim kadrom.

O vseh nadaljnjih informacijah vas bomo sproti obveščali.

                                                                                                                Direktor:

                                                                                                           Zoran Hoblaj, l.r.

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

Datum: 19.11.2020

Zadeva: obvestilo javnosti.

Sporočamo vam najnovejše podatke o stanju okužb Domu starejših Rakičan.

Stanje v naši enoti Doma v Centru za starejše Murska Sobota se je umirilo. Edina okužena stanovalka je v bolnišnici, trije okuženi zaposleni pa so v izolaciji v domačem okolju. Z naslednjim tednom bo v enoti CS MS v veljavi t.i. »bela cona«, začeli pa bomo izvajati tudi nove sprejeme v skladu s protokoli, ki so jih pripravili na Ministrstvu za zdravje.

Prav tako se umirja stanje v enoti Elizabeta v Svetem Juriju, po skupaj 50 okuženih, se je število okuženih zmanjšalo za 24, tako, da imamo sedaj še 21 okuženih stanovalcev in 5 okuženih zaposlenih. Predvidoma se bo situacija umirila do konca meseca, ter bo delo v enoti takrat začelo potekati po ustaljenih tirnicah, saj bo vzpostavljena tudi bela cona.

V matični enoti v Rakičanu, se okužbe širijo vendar pa počasneje, kot je to bil primer v obeh enotah, kar nam tudi omogoča, da obvladujemo situacijo, ter tudi nadomeščamo izpad pri kadru z lastnim kadrom. Trenutno je stanje okuženih v matični enoti 58 stanovalcev in 17 zaposlenih (od tega 3 zaposleni v službi PND).

V vseh enotah imamo na današnji dan skupaj 105 okuženih, od tega 80 stanovalcev in 25 zaposlenih, od tega 3 zaposleni v službi PND.

O vseh nadaljnjih informacijah vas bomo sproti obveščali.

                                                                                                                Direktor:

                                                                                                           Zoran Hoblaj, l.r.

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

Datum: 17.11.2020

Zadeva: obvestilo svojcem.

Sporočamo vam najnovejše telefonske številke za kontakte z našimi stanovalci (klici,

Enota Rakičan
pritličje, oddelek Čebelic 041 489 847
I. nadstropje 051 261 653
II. nadstropje 051 268 417
III. nadstropje, oddelek Lastovke 051 268 393

»rdeča cona« I. nadstropje  051 288 270

»rdeča cona« II. nadstropje  051 288 363

»rdeča cona« III. nadstropje 051 288 349

»rdeča cona« večnam. dvorana 051 288 366

Enota CSMS

oddelek 051 665 555

Enota Elizabeta

»siva cona« 051 288 379
»rdeča cona« 051 288 348

Spletna stran DS Rakičan

http://www.ds-rakican.com/

Obveščamo vas, da smo vzpostavili sistem sms sporočil, preko katerega bomo o novostih obveščali prve kontaktne osebe. V prejšnjih obvestilih javnosti smo posredovali tudi telefonsko številko direktorja, obveščamo vas, da je ta namenjena za dodatne informacije medijem. Za informacije glede svojcev pa lahko pokličete na zgoraj navedene kontakte.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-č—

Datum: 10.11.2020

Zadeva: obvestilo javnosti.

Sporočamo vam najnovejše podatke o stanju okužb Domu starejših Rakičan.

Stanje v naši enoti Doma v Centru za starejše Murska Sobota se je umirilo. Vsi zaposleni so negativni in so se vrnili na delo, pri stanovalcih pa imamo še 4 pozitivne, od tega je 1 oseba v bolnišnici. Obdobje izolacije se pri stanovalcih izteka, dodatno bomo preventivno testirali še vse zaposlene, nato pa bomo vzpostavili t.i. belo cono v celotni enoti.

Stanje v enoti Elizabeta v Svetem Juriju, je po prejetih novih rezultatih testiranj 39 okuženih stanovalcev, od teh so 4 osebe v bolnišnici in 9 okuženih zaposlenih. Delo v tej enoti poteka po predvidenem načrtu, prav tako pa nadomeščamo ves odsoten kader. Občina Rogašovci je objavila poziv za kader, ki bi pomagal v tej enoti, vendar pojasnjujemo, da je kader namenjen lastniku objekta za izvajanje njihovega dela dejavnosti in ne dejavnosti našega Doma, saj ima naš Dom na razpolago dovolj kadra.

Tudi v matični enoti v Rakičanu, so potekala dodatna testiranja, tako, da je sedanje stanje v matični enoti v Rakičanu 15 okuženih stanovalcev, od teh je 1 oseba v bolnišnici. Okuženih je tudi 6 zaposlenih v matični enoti v Rakičanu, ter 3 zaposleni v službi PND.

O vseh nadaljnjih informacijah vas bomo sproti obveščali.

                                                                                                                Direktor:

                                                                                                           Zoran Hoblaj, l.r.

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

Datum: 09.11.2020

Zadeva: obvestilo javnosti.

Kot smo vas obveščali, se je tudi v matični enoti v Rakičanu pojavila okužba s covid-19. Tudi v matični enoti je vzpostavljena »rdeča cona«, za namen kontaktov s stanovalci, ki so nameščeni v rdeči coni pa je na voljo nova telefonska številka:

Telefonska številka za »rdečo cono« 051 288 349.

                                                                                                                Direktor:

                                                                                                           Zoran Hoblaj, l.r.

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

Datum: 05.11.2020

Zadeva: obvestilo javnosti.

Sporočamo vam najnovejše podatke o stanju okužb Domu starejših Rakičan.

Stanje v naši enoti Doma v Centru za starejše Murska Sobota se je umirilo. Vsi zaposleni so negativni in so se vrnili na delo, pri stanovalcih pa imamo še 5 pozitivnih, od tega sta 2 nameščena v bolnišnici. Glede na stanje okužb pri stanovalcih in nova navodila pa pričakujemo, da bodo ti stanovalci kmalu premeščeni v t.i. »belo cono«, saj se bo izteklo obdobje izolacije.

Pojavila pa se je okužba v enoti Elizabeta v Svetem Juriju, kjer je stanje po prejetih rezultatih testiranj 22 okuženih stanovalcev in 6 okuženih zaposlenih. Vse aktivnosti so že izvedene, vzpostavljena je tudi t.i. »rdeča cena« v delu stavbe, v preostanku je vzpostavljena »siva cona«.

Poročali smo že o pojavu prve okužbe v matični enoti v Rakičanu, nova testiranja pa so potrdila nove okužbe, tako, da je sedanje stanje v matični enoti v Rakičanu 10 okuženih stanovalcev, od teh je 1 oseba v bolnišnici. Okuženih je tudi 5 zaposlenih v matični enoti v Rakičanu, ter 2 zaposlena v službi PND. Tudi v matični enoti je vzpostavljena »rdeča cona«, ter »sive cone«, glede na dodatne rezultate testiranj pa bomo območja con prilagajali nastali situaciji.

Okuženi zaposleni se nahajajo v izolaciji, kadrovski izpad pa trenutno uspevamo nadomeščati z lastnim kadrom, v kolikor pa bo to potrebno pa bomo zaprosili za pomoč zunanje institucije, prav tako se bomo obrnili za pomoč na občino in civilno zaščito, če bo potrebno nameščanje naših stanovalcev v zunanjih objektih.

O vseh nadaljnjih informacijah vas bomo sproti obveščali, predvsem pa bomo več vedeli, ko bomo dobili rezultate testiranj.

                                                                                                                Direktor:

                                                                                                           Zoran Hoblaj, l.r.

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

Datum: 30.10.2020

Zadeva: obvestilo javnosti.

Kot smo vas obveščali v predhodnih sporočilih, se je v našem Domu starejših Rakičan pojavila okužba s covid-19, tako v Centru za starejše v M. Soboti, kot tudi v matični enoti v Rakičanu.

V sredo so potekala nova testiranja in sicer je bilo opravljenih 48 testov. Pri stanovalcih, ki so bili okuženi je bilo 6 testov negativnih, vsi testi pri zaposlenih v rdeči coni so bili prav tako negativni, rezultate testov pri 2 zaposlenih še čakamo.

Trenutno stanje v našem Domu glede števila okuženih je naslednje;

Število okuženih v CS MS tako še naprej upada, v matični enoti v Rakičanu pa so bili vsi opravljeni testi negativni.

Glede na navedeno lahko ugotovimo, da so vsi sprejeti ukrepi in protokoli, ki jih izvajamo v našem Domu uspešni, za to pa se moramo zahvaliti našim zaposlenim, ki so v teh časih nadpovprečno obremenjeni, ter vlagajo veliko truda, da oskrbijo naše stanovalce v teh težkih pogojih dela.

O vseh nadaljnjih informacijah vas bomo sproti obveščali, predvsem pa bomo več vedeli, ko bomo dobili rezultate testiranj.

                                                                                                                Direktor:

                                                                                                           Zoran Hoblaj, l.r.

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

Datum: 28.10.202

Številka: 007 – 2 /2020-1/ ZH

Zadeva: dopis svojcem stanovalcev DS Rakičan

Spoštovani!

Ponovno se vam oglašamo z namero, da vas seznanimo s situacijo v našem Domu starejših Rakičan.

Kot ste seznanjeni in kot smo vas obveščali v obvestilih za javnost, ki so objavljena tudi na naši spletni strani in na spletni strani MO M. Sobota, se je konec meseca septembra pojavila okužba s covid-19 v naši enoti CS MS. Takoj smo pristopili k vsem potrebnim ukrepom, ter pri tem sodelovali z vsemi pristojnimi institucijami. Sedaj se nam situacija v tej enoti umirja, večina zaposlenih se vrača nazaj na delo, kljub temu pa imamo še nekaj stanovalcev v tako imenovani rdeči coni.

Ne glede na umirjanje situacije v naši enoti CS MS, pa bomo tudi v bodoče priča širjenju okužbe, saj je situacija v državi taka, da se okužbam več ne moremo izogniti, kljub temu, da se v kar največji možni meri držimo predpisanih preventivnih ukrepov. Tako smo tudi v matični enoti v Rakičanu dobili prvo potrditev okužbe s covid-19 pri naši stanovalki. Pričeli smo z oblikovanjem predpisanih con, pričelo pa se je tudi testiranje tako stanovalcev, kot tudi zaposlenih. O nadaljnjem poteku situacije vas bomo obveščali na zgoraj navedeni način, poleg tega pa tudi sprotno obveščamo medije, ki novice iz našega Doma ažurno objavijo.

Seveda pa so ti časi najbolj težki za naše stanovalce, ki so brez stikov s svojimi najbližjimi oz. jih imajo lahko le po telefonu ali video povezavi, včasih pa tudi ne razumejo, zakaj se izvajajo ukrepi in zakaj so potrebni. Kolikor se da, jim težave blažimo s pogovori, z manjšimi aktivnostmi in izhodi na sveži zrak, razen v enoti CS MS, kjer so take aktivnosti omejene. Poleg stanovalcev pa so nadpovprečno obremenjeni tudi naši zaposleni, ki vlagajo nadčloveške napore, da oskrbijo naše stanovalce. Tudi njim ni lahko, posebej ko delajo pod polno zaščitno opremo v 12 urnih izmenah, ko delajo v zmanjšanih ekipah, ko ne morejo imeti normalnih odmorov, malice, itn. Poleg tega bi radi kar najbolj zadovoljili tudi vaše želje in podali informacije o naših stanovalcih. A v vsakem trenutku tega ni možno storiti, razumemo pa tudi vas svojce, da bi radi bili v vsakem trenutku seznanjeni, kako je z vašimi najdražjimi, zato vas naprošamo, da pokažete nekaj razumevanja tudi za naše zaposlene.

Prepričan sem, da bodo minili tudi ti časi, a pred nami je še dolga pot in čeprav se zdi, da smo včasih pozabljeni od vseh, smo prepričani, da bomo na koncu vse to premagali. Mi se ne bomo predali in bodite prepričani, da bomo poskrbeli za vaše svojce po naših najboljših močeh.

Za vse morebitne informacije nas lahko kontaktirate na ustreznih telefonskih številkah ali po elektronski pošti, v nadaljevanju dopisa pa še enkrat navajamo telefonske številke za klice in video klice. Sporočila za javnost lahko preberete na spodaj navedeni naši spletni strani, ter na spletni strani MO MS.

  1. KLICI, VIDEOPOVEZAVA, OBVESTILA NA SPLETNIH STRANEH

 

Enota Rakičan
Pritličje, oddelek Čebelic 041 489 847
I. nadstropje 051 261 653
II. nadstropje 051 268 417
III. nadstropje, oddelek Lastovke 051 268 393
Enota CSMS

Oddelek izven rdeče cone

 

051 288 376

Enota CSMS t.i. “rdeča cona” 051 288 270
Enota Elizabeta 051 288 379
051 288 348

Spletna stran DS Rakičan

http://www.ds-rakican.com/

Spletna stran MO MS

https://www.murska-sobota.si/

II. NAKAZOVANJE DENARJA IN NAKUPI NUJNIH STVARI

Stanovalci imajo možnost nakupa v našem domskem bifeju (sadje, napitki, napolitanke, čokolade,…), ter možnost nakupa stvari v trgovini (vendar le za najnujnejše potrebe, kot so pripomočki za osebno higieno, npr. baterije za slušni aparat, cigarete, ipd.). Živil ne bomo nabavljali, saj imajo stanovalci za svoje potrebe omogočeno primerno prehrano.

Za potrebe nakupov lahko svojci nakažete denar na račun DSR. Nakazilo denarja se izvede na naš račun, obvezno pa morate navesti ime in priimek stanovalca za katerega nakazujete denar. Izpolnjeni vzorec vam prilagamo k dopisu.

Zahvaljujem se Vam za razumevanje in Vas lepo pozdravljam!

                                                                                                                Direktor:

                                                                                                  Zoran HOBLAJ

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

Datum: 28.10.2020

Zadeva: obvestilo javnosti.

Kot smo vas obveščali v predhodnih sporočilih, se je v naši enoti Doma starejših Rakičan, v Centru za starejše Murska Sobota pojavila okužba s covid-19, ki pa se počasi umirja. Danes v tej enoti poteka tudi novi krog testiranj, o rezultatih vas bomo obvestili takoj, ko bodo znani.

Žal pa se je pojavila prva okužba tudi v matični enoti v Rakičanu. Včeraj je bil namreč pozitiven test na covid-19 pri naši stanovalki, ki se je pred dnevi vrnila iz bolnice Murska Sobota. Stanovalko smo namestili v tako imenovano »rdečo cono« v enoti Centra za starejše v Murski Soboti. Medtem smo vzpostavili »sivo cono« v tretjem nadstropju matične enote v Rakičanu, ter pričeli s testiranji ostalih stanovalcev in zaposlenih. Obenem smo začeli izvajali vse protokole in dodatne ukrepe v skladu z načrtom, sodelujemo tudi z vsemi pristojnimi organi.

O vseh nadaljnjih informacijah vas bomo sproti obveščali, predvsem pa bomo več vedeli, ko bomo dobili rezultate testiranj.

                                                                                                                Direktor:

                                                                                                           Zoran Hoblaj, l.r.

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

Datum: 21.10.2020

Zadeva: obvestilo javnosti.

Kot smo vas obveščali v predhodnih sporočilih, se je v naši enoti Doma starejših Rakičan, v Centru za starejše Murska Sobota pojavila okužba s covid-19.

Včeraj so bila v naši enoti izvedena nova testiranja. Izvedeno je bilo 39 testov, vseh 34 testov stanovalcev, nameščenih v tako imenovani »sivi coni« je bilo negativnih. Poleg tega smo testirali 4 stanovalce v rdeči coni, 2 testa sta bila negativna, prav tako je bil negativen test pri 1 zaposleni osebi.

Tako imamo na današnji dan skupaj 24 okuženih s covid-19, od tega je okuženih 9 zaposlenih in 15 stanovalcev, od teh sta 2 stanovalca nameščena v bolnišnici Murska Sobota.

Glede na upad okuženih (imeli smo 39 okuženih oseb, od tega 12 zaposlenih in 27 stanovalcev), ter umiritev širjenja okužbe, bomo v enoti počasi začeli vzpostavljati belo cono, v kateri bodo nameščeni zdravi stanovalci. Okuženi stanovalci bodo še naprej ostali nameščeni v rdeči coni, okuženi zaposleni pa bodo do ozdravitve v karanteni, nato pa se bodo vrnili na svoja delovna mesta.

O vseh nadaljnjih informacijah vas bomo sproti obveščali.

                                                                                                                Direktor:

                                                                                                           Zoran Hoblaj, l.r.

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

Datum: 20.10.2020

Zadeva: obvestilo svojcem.

Kot smo vas obveščali v predhodnih sporočilih, se je v naši enoti Doma starejših Rakičan, v Centru za starejše Murska Sobota pojavila okužba s covid-19.

Naši zaposleni so predani svojemu delu, ter ga trenutno opravljajo pod velikimi psihičnimi in fizičnimi pritiski in pod polno zaščitno opremo, zaradi česar so še bolj obremenjeni. Delo je organizirano v 12 urnih izmenah in zmanjšanih ekipah, da bi lahko na ta način oskrbeli vse naše stanovalce.

Kot vam je znano imamo vzpostavljeno možnost, da svoje sorodnike pokličete oz. da se z njimi vzpostavi video klic, temu pa so namenjene tudi posebne telefonske številke. Vse vas, vljudno naprošamo, da ste pri tem strpni, da kličete le občasno in ne vsak dan, saj osebje, ki dela trenutno v zmanjšanih ekipah, enostavno ne zmore odgovarjati na številne klice, obenem pa ne morejo v vsakem trenutku vzpostavljati video klicev oz. kontaktov s stanovalci našega Doma. Če se vam takoj ne javijo na vaše klice, počakajte, poklicali vas bodo nazaj, ko bodo to utegnili.

Stanovalci naše enote v Murski Soboti so dobro preskrbljeni, situacija se umirja, naprošamo pa vas, da imate razumevanje tudi za naše zaposlene. Vemo, da našim stanovalcem ne moremo nadomestiti kontakta in osebnega stika z vami, a tudi to bo minilo in vsem bo lažje, tako vam, kot vašim sorodnikom, ki bivajo v našem Domu.

Hvala za razumevanje in vašo potrpežljivost!

                                                                                                                Direktor:

                                                                                                           Zoran Hoblaj, l.r.

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

Datum: 16.10.2020

Zadeva: obvestilo javnosti.

Kot smo vas obveščali v predhodnih sporočilih, se je v naši enoti Doma starejših Rakičan, v Centru za starejše Murska Sobota pojavila okužba s covid-19.

Včeraj smo v naši enoti zaradi nove okužbe pri zaposleni osebi, izvedli testiranja ostalih zaposlenih v tako imenovani sivi coni, vseh 12 testov je bilo negativnih. Prav tako pa je bila negativna 1 zaposlena oseba, ki je bila do sedaj okužena s covid-19.

Prav tako smo včeraj testirali stanovalce s potrjeno okužbo s covid-19, ki so bili nameščeni v rdeči coni, od 11 stanovalcev je bilo 9 stanovalcev negativnih, 2 pa pozitivna.

Tako imamo na današnji dan skupaj 29 okuženih s covid-19, od tega je okuženih 11 zaposlenih in 18 stanovalcev. 1 stanovalec je nameščen v bolnišnici Murska Sobota, ostali stanovalci z okužbo so nameščeni v »rdeči coni«, zaposleni pa se nahajajo v karanteni.

O vseh nadaljnjih informacijah vas bomo sproti obveščali.

                                                                                                                Direktor:

                                                                                                           Zoran Hoblaj, l.r.

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

Datum: 15.10.2020

Zadeva: obvestilo javnosti.

Kot smo vas obveščali v predhodnih sporočilih, se je v naši enoti Doma starejših Rakičan, v Centru za starejše Murska Sobota pojavila okužba s covid-19.

Glede na včerajšnje rezultate testiranja smo dodatno dobili potrditev 1 nove okužbe pri zaposlenih. Tako imamo na današnji dan skupaj 39 okuženih s covid-19, od tega je okuženih 12 zaposlenih in 27 stanovalcev. 1 stanovalec je nameščen v bolnišnici Murska Sobota, ostali stanovalci z okužbo so nameščeni v »rdeči coni«, zaposleni pa se nahajajo v karanteni.

Obenem vas obveščamo, da bomo zaradi splošne epidemiološke situacije od jutri petka 16.10.2020 naprej, do preklica, zaprli za obiske tudi matično enoto v Rakičanu in enoto Elizabeta v Svetem Juriju.

Obenem vam sporočamo, da lahko kontakte z našimi stanovalci vzpostavite na posebne telefonske številke, možna je tudi vzpostavitev video povezave. Telefonske številke so:

Enota Rakičan
Pritličje, oddelek Čebelic 041 489 847
I. nadstropje 051 261 653
II. nadstropje 051 268 417
III. nadstropje, oddelek Lastovke 051 268 393
Enota CSMS

Oddelek izven rdeče cone

 

051 288 376

Enota CSMS t.i. “rdeča cona” 051 288 270
Enota Elizabeta 051 288 379
051 288 348

O vseh nadaljnjih informacijah vas bomo sproti obveščali.

                                                                                                                Direktor:

                                                                                                           Zoran Hoblaj, l.r.

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

Datum: 14.10.2020

Zadeva: obvestilo javnosti.

Kot smo vas obveščali v predhodnih sporočilih, se je v naši enoti Doma starejših Rakičan, v Centru za starejše Murska Sobota pojavila okužba s covid-19.

Po enem tednu brez novih okužb, ter izvedenih novih testiranjih tako zaposlenih in stanovalcev (tistih, ki so bili pri prejšnjih testiranjih negativni) vam sporočamo najnovejše podatke o okužbah v naši enoti.

Rezultati včerajšnjega testiranja so potrdili nove okužbe pri 9 stanovalcih, pri zaposlenih pa nove okužbe niso bile potrjene. Tako imamo na današnji dan skupaj 38 okuženih s covid-19, od tega je okuženih 11 zaposlenih in 27 stanovalcev. 1 stanovalec je nameščen v bolnišnici Murska Sobota, ostali stanovalci z okužbo so nameščeni v »rdeči coni«, zaposleni pa se nahajajo v karanteni.

O vseh nadaljnjih informacijah vas bomo sproti obveščali.

                                                                                                                Direktor:

                                                                                                           Zoran Hoblaj, l.r.

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

Datum: 07.10.2020

Zadeva: obvestilo javnosti.

Kot smo vas obveščali v predhodnih sporočilih, se je v naši enoti Doma starejših Rakičan, v Centru za starejše Murska Sobota pojavila okužba s covid-19.

Sporočamo vam najnovejše podatke o okužbah v naši enoti. Rezultati včerajšnjega testiranja so potrdili nove okužbe pri 3 stanovalcih in pri 2 zaposlenih. Tako imamo na današnji dan skupaj 29 okužb s covid-19, od tega je okuženih 11 zaposlenih in 18 stanovalcev, od teh sta 2 stanovalca nameščena v bolnišnici Murska Sobota, ostali stanovalci z okužbo so nameščeni v »rdeči coni«, zaposleni pa se nahajajo v karanteni.

O vseh nadaljnjih informacijah vas bomo sproti obveščali.

                                                                                                                Direktor:

                                                                                                           Zoran Hoblaj, l.r.

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

Datum: 05.10.2020

Zadeva: obvestilo javnosti.

Kot smo vas obveščali v predhodnih sporočilih, se je v naši enoti Doma starejših Rakičan, v Centru za starejše Murska Sobota pojavila okužba s covid-19.

V času vikenda smo dobili potrditev treh dodatnih okužb, tako, da je sedaj skupno število okuženih 25 in sicer 8 zaposlenih in 17 stanovalcev. Večina okuženih nima nobenih simptomov, nekaj okuženih pa le blažje. V enoti je vzpostavljena »rdeča cona« v kateri so nameščeni stanovalci pozitivni na virus covid-19, ostale osebe so ločene v drugih nadstropjih.

Danes nimamo novih okužb, zato upamo, da to pomeni tudi umirjanje situacije.

O vseh nadaljnjih informacijah vas bomo sproti obveščali.

                                                                                                                Direktor:

                                                                                                           Zoran Hoblaj, l.r.

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

Datum: 02.10.2020

Zadeva: obvestilo javnosti.

Kot smo vas obveščali v predhodnih sporočilih, se je v naši enoti Doma starejših Rakičan, v Centru za starejše Murska Sobota pojavila okužba s covid-19.

Prejeli smo vse rezultate prvih testiranj na okužbo s covid-19, tako za vse zaposlene, kot tudi za vse stanovalce. Okužba s covid-19 je potrjena pri 16 stanovalcih in 6 zaposlenih. Vsi ostali testi tako pri stanovalcih, kot zaposlenih so bili negativni. V enoti poteka trenutno vzpostavitev tako imenovane »rdeče cone« v enem od treh nadstropij, v kateri bodo nameščeni stanovalci z okužbo, vse ostale stanovalce pa bomo preselili v ostali dve nadstropji. Zaposlene, ki jim je odrejena karantena nadomeščamo z zaposlenimi iz matične enote v Rakičanu, tako, da trenutno nimamo večjih težav, prav tako pa imajo vsi okuženi le blage simptome oz. so popolnoma brez simptomov.

O vseh nadaljnjih informacijah vas bomo sproti obveščali.

                                                                                                                Direktor:

                                                                                                           Zoran Hoblaj, l.r.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Datum: 01.10.2020

Zadeva: obvestilo javnosti.

 

Kot smo vas obvestili včeraj, je bila potrjena okužba s covid-19 v Domu starejših Rakičan v enoti Center za starejše Murska Sobota.

Po testiranju vseh zaposlenih in stanovalcev enote Center za starejše Murska Sobota, je okužba s covid-19 bila potrjena pri petih zaposlenih in treh stanovalcih. Skupaj je torej okuženih šest zaposlenih in trije stanovalci. Vsi zaposleni so v karanteni, stanovalci pa so bili prepeljani v bolnico za čas do vzpostavitve rdeče cone v naši enoti. Vsa ostala testiranja zaposlenih so bila negativna, na preostale teste stanovalcev pa še čakamo.

O vseh nadaljnjih informacijah vas bomo sproti obveščali.

                                                                                                                Direktor:

                                                                                                           Zoran Hoblaj, l.r.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Datum: 30.09.2020

Zadeva: obvestilo javnosti.

 

Obveščamo vas, da je bila včeraj zvečer potrjena okužba s covid-19 v Domu starejših Rakičan in sicer pri eni zaposleni osebi v enoti Center za starejše Murska Sobota.

Takoj po potrditvi z okužbo, smo v sodelovanju z NIJZ in v skladu s strokovnimi navodili sprejeli vse potrebne ukrepe. Enota Center za starejše ima trenutno status tako imenovane »sive cone«, v enoti poteka testiranje vseh zaposlenih, kot tudi vseh stanovalcev enote.  Center za starejše Murska Sobota je do nadaljnjega zaprt za vse obiske, prepovedani pa so tudi izhodi stanovalcev.

O vseh nadaljnjih informacijah vas bomo sproti obveščali.

Direktor:

Zoran Hoblaj, l.r.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Datum: 24.9.2020

Zadeva: Izvajanje obiskov v Domu starejših Rakičan

 

Spoštovani,

obveščamo vas, da bomo s ponedeljkom, 28.09.2020, ponovno omogočili obiske v našem Domu starejših Rakičan, kakor tudi proste izhode naših stanovalcev. Obiski bodo v primeru nepomičnih ali bolnih stanovalcev omogočeni tudi v sobah stanovalcev.

Glede na epidemiološko sliko in hiter porast okužb s COVID-19, priporočamo, da se svojci za obiske odločate preudarno in se držite navodil NIJZ.

Za obiske, ki potekajo v stavbi Doma je potrebna predhodna najava, trajajo lahko največ 30 minut in so omejeni na dve zdravi osebi. Predhodna najava je potrebna tudi za obiske, ki potekajo izven Doma in je potrebna pomoč naših zaposlenih pri obisku (posedanje, oblačenje…). Izhodi stanovalcev in obiski izven Doma so neomejeni.

Obiskovalci, ki bodo opravili obisk v stavbi Doma (notranji prostori ali zunanje terase), se oglasijo pri glavnem vhodu v stavbo Doma, kjer jih bodo sprejeli zaposleni. Najprej si bodo morali razkužiti roke, ter podati izjavo o zdravstvenem stanju, izmerila se jim bo tudi telesna temperatura in preverili drugi simptomi respiratornih obolenj. Obiskovalci, ki vstopajo v stavbo Doma morajo obvezno nositi zaščitno kirurško masko, ki jim bo prekrivala usta in nos. Vsi obiski morajo upoštevati navodila zaposlenih na vhodu, obiskovalci, ki bodo stanovalce obiskali v sobah bodo imeli spremstvo zaposlenih.

Obiske je potrebno najaviti vsaj en dan vnaprej, in sicer lahko to storite vsak delovnik od 11. do 13. ure. Obiske ob vikendih, ponedeljkih ali dela prostih dnevih, je potrebno najaviti najkasneje do petka do 12. ure.

Obiski bodo potekali v naslednjih terminih:

Najava obiskov (enota Rakičan): 031 666 584

Tanja Petrovič – tanja.petrovic@dsrakican.si

Najava obiskov (enota Murska Sobota): 051 288 376

Marta Ferencek – marta.ferencek@dsrakican.si

Najava obiskov (enota Elizabeta): 051 288 397

Naprošamo Vas za razumevanje in strpnost pri izvajanju stikov. Zavedati se namreč moramo, da je COVID-19 prisoten v našem okolju, zato je pomembno, da se izvajajo vsi varnostni ukrepi, saj bomo le tako lahko ohranili zdravje naših stanovalcev in zaposlenih.

 

Na spodnji povezavi si lahko prenesete obrazec “izjavo zdravstvenem stanju”, ki ga predhodno izpolnite in ga prinesete s sabo na dan obiska.

Obrazec “izjava o zdravstenem staju“.

 

Ostanimo zdravi!

Zoran Hoblaj l.r.

direktor

HITRI KONTAKT

DOM STAREJŠIH RAKIČAN
Ulica dr. Vrbnjaka , Rakičan
9000 MURSKA SOBOTA

Telefon: 059 234 945
Fax: 02 530 42 40
Email: dom.rakican@siol.net

Več

KJE NAS NAJDETE?

POMOČ NA DOMU

Namenjena je:

  • Osebam, starim nad 65 let
  • Osebam s statusom invalida
  • Kronično bolnim osebam z dolgotrajnimi okvarami zdravja
  • Družino s hudo bolnim otrokom

Več

"Pozdravljeni na prenovljeni spletni strani Doma starejših Rakičan ."

Matična enota Rakičan

Dom starejših Rakičan je javni socialno varstveni zavod z uradno kapaciteto 269 postelj. Lokacija doma je v vasi Rakičan v neposredni bližini mesta Murska Sobota. Dom leži ob lepem rakičanskem parku...

Več

Enota Elizabeta

Dom starejših Rakičan, Enota Elizabeta Sveti Jurij 7b je začela delovati novembra 2007.Enota je nastala v sodelovanju z zasebnikom Slavkom Fickom, ki je zgradil namenski objekt za domsko varstvo za 35...

Več

Center za starejše Murska Sobota

Center za starejše v Murski Soboti deluje kot enota Javno socialno varstvenega zavoda Doma starejših Rakičan. Zgradba je sodobna, na izjemni lokaciji, blizu centra mesta, kar nudi odprtost...

Več