NASLOV:
Dom starejših Rakičan
Enota Elizabeta
Sveti Jurij 7/b
9262 Rogašovci

VODJA ENOTE, VODJA ZNO:
Andreja Bodanec, dipl. med. sestra
Tel.: 02 55 88 631
E-pošta: andreja.bodanec@dsrakican.si

SOCIALNA SLUŽBA:
Marta Ferencek, univ. dipl. soc. del.
‘Tel.: 059 234 951 (enota Center za starejše Murska Sobota)
E-pošta: marta.ferencek@dsrakican.si

DELOVNA TERAPIJA:
Romana DERVARIČ, dipl. del. ter.
Tel.: 059 234 955 (enota Center za starejše Murska Sobota)

FIZIOTERAPIJA:
Tel.: 059 234 987 (matična enota Rakičan)

Marko KARDINAR, dipl. fizioterap.
E-pošta: marko.kardinar@dsrakican.si

ZDRAVSTVENA AMBULANTA:
Jana PODOJSTRŠEK, dr. med. spec.
Tel.: 02 55 88 640
(zdravnica prihaja v enoto dvakrat tedensko v torek in četrtek)

SPECIALISTIČNE AMBULANTE:
spec. psihiater;  Istvan HAGYMAS, dr. med.
Tel.: 02/ 53 04 256 (matična enota Rakičan)
E-pošta: PSIH.AMB.ISTVAN.H@siol.net
(zdravnik prihaja v enoto enkrat mesečno)

TEHNIČNE SLUŽBE IN PREHRANA:
Luka FICKO
Tel.: 02 557 1035
GSM: 031 440 190
E-pošta: luka.ficko@siol.net

Kontakt

Naslov:
DOM STAREJŠIH RAKIČAN
Enota Elizabeta
Sveti Jurij 7b
9262 Rogašovci

Vodja enote:
Andreja Bodanec, dipl. med. sestra
Tel.: 02 55 88 631
Fax : 02 55 88 640
E-pošta: andreja.bodanec@dsrakican.si

DOSTOPNOST