NASLOV:
Dom starejših Rakičan
Ul. Dr. Vrbnjaka 1, Rakičan
9103 Murska Sobota 

RECEPCIJA IN TAJNIŠTVO:
Tel.: 059 234 945 (recepcija Doma)

Anka OSTERC (tajništvo Doma)
Tel.: 059 234 990
E-pošta: dom.rakican@siol.net,
E-pošta: anka.osterc@dsrakican.si

DIREKTOR:
Zoran HOBLAJ, univ. dipl. prav.
Tel.: 02 530 49 16
GSM: 051 600 567
E-pošta: zoran.hoblaj@dsrakican.si

SOCIALNA SLUŽBA:
Tanja PETROVIČ, univ. dipl. soc. del.
Tel.:  059 234 961 GSM: 051 39 88 45
E-pošta: tanja.petrovic@dsrakican.si

Nina FEKONJA mag. soc. del.
Tel.: 059 234 962 dosegljiva ob sredah
E-pošta: nina.fekonja@dsrakican.si

NAMESTNIK DIREKTORJA ZA ZNO:
Nada HERCAN, dipl. med. sestra
Tel.: 02 530 49 17
GSM: 041 565 085
E-pošta: nada.hercan@dsrakican.si

VODJE ODDELKOV ZNO:
Petra ŽUNKO, dipl. med. sestra (vodja oddelka – II. nadstropje)
Tel.: 059 234 967
E-pošta: petra.zunko@dsrakican.si

Dominik TERNAR, dipl. zdrav. (vodja oddelka – III. nadstropje)
Tel.: 059 234 968
E-pošta: dominik.ternar@dsrakican.si

Tanja HORVAT, dipl. med. sestra (vodja oddelka – enota Čebelice)
Tel.: 02 532 16 30
E-pošta: tanja.horvat@dsrakcian.sii

DELOVNA TERAPIJA:
Tel.: 059 234 955

Petra GAŠPAR, dipl. del. terap.
E-pošta: petra.gaspar@dsrakican.si

Saša BREZNIKAR KUČAN, dipl. del. terap.
E-pošta: sasa.kucan@dsrakican.si

FIZIOTERAPIJA:
Tel.: 059 234 987

Tatjana LUTAR dipl. fizioterap.
E-pošta: tatjana.lutar@dsrakican.si

Mateja BAGARI, dipl. fizioterap.
E-pošta: mateja.bagari@dsrakican.si

 

VODJA SLUŽBA PREHRANE:
Lilijana Gina KULIČ, ing. živ. tehn.
Tel.: 059 234 946
E-pošta: gina.kulic@dsrakican.si

TRŽNA DEJAVNOST:
Suzana Gergar
Tel.: 02 530 42 44
GSM: 051 288 360
E-pošta: suzana.gergar@dsrakican.si

EKONOM:
Robert ČOLIG
Tel.: 059 234 959
E-pošta: robert.colig@dsrakican.si

ZDRAVSTVENA AMBULANTA:
Ana GOMBOC, dr. med., spec. druž. med.

Tel.: 02 828 0 685

SPECIALISTIČNE AMBULANTE:
spec. psihiater;  Istvan HAGYMAS, dr. med.
Tel.: 02/ 53 04 256;
E-pošta: PSIH.AMB.ISTVAN.H@siol.net

zobozdravnik;  dr. Kiril KORNAKOV, dr. dent. med.
Tel.: 059 959 607
GSM: 031 532 999
E-pošta: kirilkornakov@gmail.com

KONTAKT

Naslov:
DOM STAREJŠIH RAKIČAN
Ulica dr. Vrbnjaka 1, Rakičan
9000 MURSKA SOBOTA

Tel.: 059 234 945
Fax : 02 530 42 40
E-pošta: dom.rakican@siol.net

Direktor:
Zoran HOBLAJ, univ. dipl. pravnik
Tel.: 02 530 49 16
GSM: 051 600 567
E-pošta: zoran.hoblaj@dsrakican.si

DOSTOPNOST