SLUŽBE

I. SOCIALNA SLUŽBA:

II. SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE

a. ZDRAVSTEVNO NEGOVALNA SLUŽBA:

b. FIZIOTERAPIJA:

c. DELOVNA TERAPIJA:

III. SLUŽBA PREHRANE, SKUPNE IN TEHNIČNE SLUŽBE

a. PREHRANA:

b. PRALNICA:

c. VZDRŽEVANJE

d. RECEPCIJA

Kontakt

Naslov:
CENTER ZA STAREJŠE MURSKA SOBOTA
Gregorčičeva ulica 24b
9000 MURSKA SOBOTA

Recepcija:
Tel.: 059/23 49 50

Vodja enote:
Marta FERENCEK, univ. dipl. soc. del.
Tel.: 059 / 23 49 51
E-pošta: marta.ferencek@siol.net

Vodja zdravstveno negovalnega tima:
Milena HORVAT, dipl. med. sestra
Tel.: 059 / 23 49 52
E-pošta: milena.horvat@dsrakican.si

DOSTOPNOST