NASLOV:
Dom starejših Rakičan
Enota Center za starejše Murska Sobota
Gregorčičeva ul. 24/b
9000 Murska Sobota 

RECEPCIJA:
Tel.: 059 234 950

VODJA ENOTE, SOCIALNA SLUŽBA:
Bojana MIHORIČ, univ. dipl. soc. del.
Tel.: 059 234 951
E-pošta: bojana.mihoric@dsrakican.si

VODJA ZNO:
Milena HORVAT, dipl. med. sestra
Tel.: 059 234 952
E-pošta: milena.horvat@dsrakican.si

DELOVNA TERAPIJA:
Romana DERVARIČ, dipl. del. ter.
Tel.: 059 234 955

FIZIOTERAPIJA:
Tel.:  059 234 954
Marko KARDINAR, dipl. fizioterap.
E-pošta: marko.kardinar@dsrakican.si

ZDRAVSTVENA AMBULANTA:

Tina MLINARIČ, dr. med., spec. druž. med. - ob torkih in petkih med 8.00 in 11.30 uro.
Tel: 059 23 49 57
 

SPECIALISTIČNE AMBULANTE:
spec. psihiater;  Istvan HAGYMAS, dr. med.
Tel.:  02/ 53 04 256 (matična enota Rakičan)
E-pošta: PSIH.AMB.ISTVAN.H@siol.net

fiziater, Ludvik KEPE,
(za pregled pri fiziatru se dogovorite pri domski službi fizioterapije – matična enota)
Tel.:  059 234 954
Tel.:  059 234 987 (matična enota)

DNEVNI CENTER:
Tel.: 059 234 956

Kontakt

Naslov:
CENTER ZA STAREJŠE MURSKA SOBOTA
Gregorčičeva ulica 24b
9000 MURSKA SOBOTA

Recepcija:
Tel.: 059/23 49 50

Vodja enote:
Marta FERENCEK, univ. dipl. soc. del.
Tel.: 059 / 23 49 51
E-pošta: marta.ferencek@siol.net

Vodja zdravstveno negovalnega tima:
Milena HORVAT, dipl. med. sestra
Tel.: 059 / 23 49 52
E-pošta: milena.horvat@dsrakican.si

DOSTOPNOST